SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
TRŽIŠTE KAPITALA
 
BELEXsentiment za novembar iznosi 107,54 poena
Autor/izvor: Miloš Savić, CFA Portfolio menadžer FIMA Invest a.d. Beograd
Datum objave: 06.11.2018. - 10:04:01
BEOGRAD - Tokom oktobra 2018. godine na Beogradskoj berzi je zabeležen ukupan promet u visini od preko 59 miliona EUR, sa realizovanih 4.260 pojedinačnih transakcija, što je značajno više u odnosu na prethodni mesec, tokom koga je promet ostvaren na nivou od skoro 28 miliona EUR (rast od 113% mom).

Oktobarski promet je u najvećem obimu činilo trgovanje obveznicama i to prvenstveno državnim obveznicama RS sa dospećem u februaru i oktobru 2019. godine, kao i sa dospećem u martu 2020. godine. U delu vlasničkih hartija od vrednosti, tokom razmatranog meseca, top pet najtrgovanijih su bile akcije Alfa plama iz Vranja, Naftne industrije Srbije, Aerodroma Nikola Tesla, Galenike fitofarmacije i obične akcije Komercijalne banke.

Nakon dva meseca negativnih i mešovitih kretanja, berzanski indeksi su tokom oktobra bili u pozitivnoj zoni. Reprezentativni indeks najlikvidnijih akcija - BELEX15, tokom oktobra zabeležio je rast od 1,81%, dok je BELEXline ostvario rast od 0,34%. Očekivanja za naredni period su takođe pozitivna, pa je tako vrednost BELEXsentiment-a za novembar 107,54 indeksnih poena.

U toku posmatranog perioda, najveću kapitalnu dobit su ostvarili akcionari Globos osiguranja (31,13%), Veterinarskog zavoda iz Subotice (25,00%) i Dunav osiguranja (20,58%). Sa druge strane najveće gubitke su podneli akcionari Tigra iz Pirota (-18,00%), Sojaproteina iz Bečeja (-14,19%) i Jubmes banke iz Beograda (-8,44%).

Krajem oktobra (31.10) objavljen je i izveštaj o ishodu javne ponude izdavaoca Fintel energija a.d. Beograd. Ponuda je označena kao uspešna, pri čemu je broj prodatih akcija u ponudi iznosio 1.510.506 akcija i prikupljeno je oko 6,50 miliona EUR.
Referentna kamatna stopa NBS je tokom oktobra 2018. godine zadržana na nivou od 3,00% sa nivoom inflacije koji je u okvirima ciljanih vrednosti od 3±1,5%, sa stabilnim kretanjem domaće valute.

Generalna makroekonomska stabilnost i konkurentnost Srbije je u međunarodnim okvirima na veoma zadovoljavajućem nivou, a što je još jednom potvrđeno najnovijim Izveštajem o konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma za 2018. godinu, gde je Srbija treću godinu za redom, popravila svoju konkurentsku poziciju i trenutno zauzima 65. mesto u grupi analiziranih zemalja, a što predstavlja pozitivan pomak sa 70. mesta koje je zauzimala u 2017. godini.

Trend smanjenja javnog duga je takođe primetan, naročito u pogledu kratkoročnog zaduživanja, pa tako tokom oktobra 2018. godine Uprava za javni dug nije vršila emisije državnih hartija od vrednosti. Poslednja emisije ovih hartija vršena je u septembru 2018. godine, kada su emitovane petogodišnje dinarske obveznice, sa kuponom na 4,50%, ukupne vrednosti od 16,3 milijardi dinara.

Indeksi na berzama u regionu su zabeležili mešovite rezultate. Primetan je pad vrednosti vodećih indeksa na tržištima kapitala u Sloveniji, dok je u Hrvatskoj aktuelan trend stabilizacije.

Kada je reč o kretanju glavnih repernih indeksa u svetu, tokom posmatranog perioda situacija je nešto drugačija u odnosu na rezultate u regionu, pa su tako svi vodeći indeksi u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi (Velika Britanija, Nemačka, Francuska) ostvarili negativna kretanja.

 Medvescak