SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
IMENOVANJA
 
Marin Zovko postaje šef Plinacroa
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 04.04.2013. - 12:58:41
ZAGREB - Vlada Republike Hrvatske je na zatvorenom dijelu 84. sjednice verificirala odgovor na zastupničko pitanje prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana, u vezi s transkriptima iz Ureda Predsjednika Republike Hrvatske. Na temelju članka 5. Zakona o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/2007) predmetni odgovor klasificiran je oznakom „povjerljivo" pa ga nismo u mogućnosti u cijelosti objaviti.

Što se tiče kadrovskih pitanja, imenovani su predsjednici i članovi sanacijskih vijeća zdravstvenih ustanova, te sanacijski upravitelji, sukladno odlukama o sanacijama zdravstvenih ustanova, s time da je predsjednik sanacijskog vijeća predstavnik Ministarstva zdravlja, a članovi su predstavnik Ministarstva financija i pojedine zdravstvene ustanove.

Tako je Luka Vončina imenovan predsjednikom sanacijskog vijeća Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu, Đurđa Hunjet i Boris Vukić članovima, a Dragan Korolija-Marinić sanacijskim upraviteljem. Ivana Šuman imenovana je predsjednicom sanacijskog vijeća Kliničke bolnice Merkur, Stipe Župan i Božidar Šebečić članovima, a Dinko Škegro sanacijskim upraviteljem. Predsjednikom sanacijskog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek imenovan je Luka Vončina, članovima Krešimir Dragić i Vladimir Borzan, a Jozo Kristek je imenovan sanacijskim upraviteljem. Predsjednicom sanacijskog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka imenovana je Ljubica Đukanović, članovima Niko Raič i Goran Palčevski, a sanacijski upravitelj je Herman Haller. Predsjednikom sanacijskog vijeća Kliničkog bolničkog centra Split imenovan je Velibor Drakulić, članovi su Mladen Duliba i Veljko Rogošić, a sanacijski upravitelj je Darko Duplančić. Ivana Šuman imenovana je predsjednicom sanacijskog vijeća Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Andreja Milić i Dujo Kovačević članovima, a sanacijskom upraviteljicom imenovana je Vesna Šerić. Velibor Drakulić također je imenovan predsjednikom sanacijskog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Branka Grabovac i Hrvoje Vrčić imenovani su članovima, a sanacijski upravitelj je Zlatko Giljević. Naposljetku, Nevenka Brkić imenovana je predsjednicom, a Danka Mihaljević i Stjepan Višnjić članovima Klinike za dječje bolesti u Zagrebu. Osman Kadić imenovan je sanacijskim upraviteljem.

Imenovani su predsjednik i članovi Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo, kao predstavnici nadležnih ministarstava, a sukladno Migracijskoj politici Republike Hrvatske za razdoblje 2013.-2015. godine. Branko Sočanac imenovan je predsjednikom navedenog Povjerenstva, po položaju, a Hrvoje Marušić, Tatjana Dalić, Ines Krajčak, Ankica Nježić, Iva Prpić, Vladimir Stojsavljević, Luka Vončina i Petar Barišić imenovani su članovima.

Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Skupštini društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. predlaže se imenovanje Siniše Balenta članom Uprave društva.

Skupštini društva Plinacro d.o.o. predlaže se opoziv člana Nadzornog odbora Fikreta Nasića te, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, opoziv dosadašnjeg predsjednika Uprave Mladena Antunovića i članova Zorana Kopića i Dražena Kovača, a Marin Zovko predlaže se za imenovanje na dužnost predsjednika Uprave. Zovko je do sada bio direktor Poslovnih funkcija u Plinacrou.

Također, Vlada je rješavala pitanja razrješenja i imenovanja temeljem promjena u sastavu Vlade Republike Hrvatske. Tako je Veljko Ostojić razriješen, a Darko Lorencin, kao ministar turizma, imenovan članom Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Isto tako, Veljko Ostojić razriješen je, a Darko Lorencin imenovan novim članom Upravnog vijeća Agencije za upravljanje državnom imovinom, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

Izmijenjena je Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja u svrhu realizacije programa Brijuni Rivijera na lokacijama Pineta, Hibrobaza i otok Sv. Katarina-Monumenti. Izmjenom se razrješuje dosadašnji član Veljko Ostojić te je Darko Lorencin imenovan novim članom navedenog Povjerenstva.